Opplæring

Opplæring gir bedre utnyttelse av maskinene!

Å lære opp kundene våre er ett av de viktigste leddene i inntrimmingen av en avansert produksjonscelle. En produksjonscelle er ikke bedre enn personalet som passer den. Derfor kan opplæringen avgjøre hvor lønnsom investeringen kommer til å bli. Opplæringen kan skje hos oss før levering og blant annet omfatte programmering av et avansert CNC-system. Den kan også skje etter installasjonen og omfatte håndtering, forebyggende vedlikehold samt feilsøking. Den kan være en oppfølgende opplæring som gjennomføres etter at maskinen har vært i drift en tid, slik at de ansatte kan bygge videre på kunnskapene og lære seg å utnytte utstyret enda bedre. Vi utdanner kontinuerlig våre egne ansatte for å kunne tilby best tenkelig service.

For opplæring på maskin, produksjonsstøtte eller programvare – kontakt Tommy Foss på tel 416 72 160 eller tommy@dinmaskin.no

Produksjonsstøtte

Opplæring maskin

Opplæring programvare